MYSQL Error: Can't open file errno:24 hatası - çözümü

Tüm Blog Yazıları

Temiz kodlanmamış bir yazılımda açılan bağlantılar kapatılmayınca böyle bir hata ile karşılaşılır. 


Hata: Error: Can't open file: 'xx.frm' (errno:24) olarak karşımıza çıkar. 

Çözümü ise; (Centos) SSH'a bağlanın.

nano /etc/security/limits.conf

Bu satırları dosyanın en altına eklememiz gerekiyor. Buradaki tüm kullanıcılar için bu limitler artırılacaktır, buradaki * tüm kullanıcıları temsil eder, bu yüzden şu satırları ekleyin ve dosyayı kaydedin:

* soft nofile 102400
* hard nofile 102400
* soft nproc 10240
* hard nproc 10240

Şimdi aşağıdaki dosyayı açın

nano /etc/security/limits.d/ 2 0-nproc.conf

Dosya içeriğini aşağıdaki gibi değiştirin.

* soft nofile 1024000
* hard nofile 1024000
* soft nproc 10240
* hard nproc 10240
root soft nproc unlimited

Mysql.conf dosyanızı açın

nano /etc/my.cnf

Aşağıdaki satırı [mysqld] bölümünün altına ekleyin.

open_files_limit = 102400

* Eğer maksimum bağlantı probleminiz varsa yukarıdaki satırın altına şunu da ekleyin: max_connections = 600  (600= aynı anda maksimum açık bağlantı sayısı)

Bu bazen tek başına yeterli olmaz dolayısıyla Mariadb'de değişiklik yapmamız gerek

systemctl status mariadb | grep loaded

Aşağıdaki gibi çıktı göreceksiniz

Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/mariadb.service; enabled; vendor preset: disabled)

Kalın işaretlenmiş alanı açmamız gerek.

nano /usr/lib/systemd/system/mariadb.service

[Service] bölümünü bulun # ile kapatılmıştır. Alt satırına gelin ve aşağıdaki kodu ekleyin.

[Service]
LimitNOFILE=10000
Type=simple
User=mysql
Group=mysql

Son hali:Son Olarak

systemctl daemon-reload
systemctl restart mariadb


Sorununuz çözüldü..