Opencart Facebook XML Oluşturucu

Tüm Blog Yazıları

Merhabalar,

Bu modülü ücretsiz sunmak istedim. Temel seviyede işinizi görecektir. İndirimli fiyatı, marka adı gibi bilgileri gösteriyor.

Erişim URL'i: //siteadi.com/index.php?route=extension/facebook


catalog/controller/extension/facebook.php içine aşağıdaki kodları ekleyin.

<?php

class ControllerExtensionFacebook extends Controller {

  public function index() {
    ini_set("display_errors", 1);
    if ($this->config->get('xmlfeed_status') || 1) {
      $output = '<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>'
          . '<rss xmlns:g="http://base.google.com/ns/1.0" version="2.0">';
      $output .= '<channel>';
      $output .= '<title>FSKGrup Ürünler XML</title>';
      $output .= '<link>https://www.fskgrup.com</link>';
      $output .= '<description>FSKGrup ürünleri</description>';
      $this->load->model('catalog/product');
      $this->load->model('catalog/manufacturer');
      $this->load->model('catalog/category');
      $this->load->model('tool/image');
      $products = $this->model_catalog_product->getProducts(["start" => 0, "limit" => 99999999]);

      foreach ($products as $product) {
        if ($product['image']) {
          $price = $this->tax->calculate($product['price'], $product['tax_class_id'], $this->config->get('config_tax'));
          $manufacturer = $this->model_catalog_manufacturer->getManufacturer($product['manufacturer_id']);
          $specialPrice = $price = "";
          if ($product['special']) {
            $specialPrice = $this->tax->calculate($product['special'], $product['tax_class_id'], $this->config->get('config_tax'));
          }
          $images = HTTPS_SERVER . "image/" . $product['image'];
          $availability = "out of stock";
          if ((int) $product['quantity'] > 0) {
            $availability = "in stock";
          }
          $product['description'] = html_entity_decode($product['description'], ENT_QUOTES, 'UTF-8');

          $output .= '<item>';
          $output .= '<id>' . $product['product_id'] . '</id>'
              . '';
          $output .= '<sku>' . $product['model'] . '</sku>';
          $output .= '<gtin>' . $product['model'] . '</gtin>';
          $output .= '<title><![CDATA[' . trim($product['name']) . ']]></title>';
          $output .= '<link><![CDATA[' . $this->url->link('product/product', 'product_id=' . $product['product_id']) . ']]></link>';
          $output .= '<status>' . $product['status'] . '</status>';
          $output .= '<availability>' . $availability . '</availability>';
          $output .= '<manufacturer><![CDATA[' . $manufacturer["name"] . ']]></manufacturer>';
          $output .= '<brand><![CDATA[' . $manufacturer["name"] . ']]></brand>';
          $output .= '<condition>new</condition>';
          $output .= '<model>' . $product['model'] . '</model>';
          $output .= '<price>' . (empty($specialPrice) ? $price : $specialPrice) . '</price>';
          $output .= '<special_price>' . $specialPrice . '</special_price>';
          $output .= '<description><![CDATA[' . $product['description'] . ']]></description>';
          $output .= '<image_link><![CDATA[' . $images . ']]></image_link>';
          $output .= '</item>';
        }
      }
      $output .= '</channel>';
      $output .= '</rss>';
      $this->response->addHeader('Content-Type: application/xml');
      $this->response->setOutput($output);
    }
  }

}